İSTATİSTİKLER    ÜYELİK    İLETİŞİM   ANASAYFA

Kullanıcı Adı
Şifre
 
      Üye olmak için  tıklayınız..
Basit Tarama      Katalog Tarama      Yazma Eser Arama       Nadir Eser Arama       Kullanım Şartları
Genel Bilgiler
Tür Yazma Eser
Arşiv Numarası A 419
Demirbaş Numarası
Eser Adı Mecmûa-i eşâr
Yazar Adı
Müstensih
Konu T.811.2108
Dili Farsça-Türkçe
Telif Tarihi Hicri  ( Miladi ) 0 (0)
İstinsah Tarihi Hicri  ( Miladi ) 0 (0)
İstinsah Yeri
Bulunduğu Yer
Koleksiyon
Dvd Numarası 838
Özellikleri
Boyut (Dış-İç) 200x130-120x65 mm.
Yaprak 110
Satır değişik
Yazı Türü talik
Kağıt türü harf ve taç arma filigranlı
Alfabe
Cilt/Sayı Bilgisi
Cilt Özelliği
Notlar
Türkçe-Farsça, talik hatla, 200x130-120x65 mm. ölçüsünde, değişik satırlı, çift sütunlu, 110 yaprakta, harf ve taç arma filigranlı kâğıda yazılmıştır. Konu başları ve noktalar kırmızı mürekkepledir. Sırtı kahverengi meşin, kapakları turuncu desenli kâğıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. Sonu eksiktir. la-2ada Hafızın Musa Rızaya söylenmiş bir methiyesi , 2b-3bde Rızaînin şiirleri, 4bde Husrev, 5a-5bde Bahârînin şirleri, 5bde Hatifi, 6a Miskini, Bâtıni, 6b de Taliî, Kazimî, 7ada Mutiî, Mürşid, 7bde Mürşid, Zeyni, 8ada Zeyni, 8bde Cihâni, lOada Cihânî, 11 a-İla Hüsrev, 11b Azerî, 12ada Katibi, 13a-14ada Sâdî, 14a-15ada Kemali, 15abde Şâhî, 15bde Camî, 17ada Seyyid. 17b-20ada Nimetullah, 19b de Rahmi, 20ada Naimi, 20bde Nevî, 24b-28bde Sünbül-zâde Vehbî, 28b-30bde Rûhî, 30b-32bde Vehbî, 32a-34bde Haşim Maraşi, 34b-37ada Veysî, 37a-39ada Kaside-i İzzet, 39a-40ada Fuzûlî, 40a-46bda Rûhî, 46b-48bde Bahariyye, 49a-50ada Hayreti, 52ada Nesibe Hanım, 53ada Nefî, 54bde İzzet, 55bde Sıdkı, 56bde Emin Efendi, 57ada Ali, 59ada Vesimî, 59bde Rûhî, 60ada, Bâkî, 61ada Nâbî, 62ada Rûhî, 63ada Nâbî, 64a"da Rûhî, 64bde Rehberi, 65ada Nâbî, 66bde Natî, 67ada Vehbî, 68bde Esad, 69ada Abdi, 70a"da Muhyî, 70bde Rûhî, 71ada Şafi, 72bde Emri, 73ada Nat, 74ada Yahya, 74bde Nabî, 75ada Nabî, 76ada Rûhî, 76bde Zuhûrî, 77ada Rağıb Paşa, 77ada Aynî, 77bde Bâkî, 78ada Hayalî, 78bde Sinânî, 79ada Ulvî, 79bde Misli, 80bde Şemî, 81bde Fuzûlî, 82bde Lâmî, 83bde Hüsrevî, 84ada Emirî, 84bde Abdî, 85ada Şemsî, 86ada Celâlî, 86bde Ulvî, 87ada Vasıf, 88a-90ada Reşid, 90ada Kemal Paşa-zâde Ahmed, 90ada Şâni, 90bde Nazim, 90bde Rûhî, 91ada Firâkî, 92ada Nevî, 93ada Lâmî, 93bde Vehbî, 94abde Esad Paşa, Mühlis, 94bde Reşid Amidî, 95ada Asım, Fuzûlî, 95bde Rıza, Vasıf, 96abde Namık Kemal, 98ada Zaifî, lOObde Fuzûlî, Rıza, I06ada Na*t-ı Şerif, 106bde Reşid Efendi, 107bde Cinânî, 108ada Reşid Efendi, 108de Kuranda secde yerleri, Fransızca, Arapça, Türkçe beyitler. 109da Hz. Aliden bir nakil, Hâkînin şiir ve 1 fetva, 109bde manzumeler vardır.

Kullanıcı Notları

Başlangıç Cümlesi
Bitiş Cümlesi
Başlangıç Cümlesi

Eser Görüntüleri-Eseri Bilgisayara YüklemeSisteme 02-05-2011 tarihinden itibaren 11767952 kişi giriş yapmıştır.